Ohjeet

Täältä löydät vaihtolavapalvelujen yleisimmät lajitteluohjeet jätteille.

1. PUUJÄTE

1.1 Puhdas puujäte
-Käsittelemätöntä puuta tai puutuotteita, joista voidaan valmistaa biopolttoaineita energiatuotantoon ja kierrätysraaka-aineita (EoW). Näitä ovat mm. puupakkaukset ja -lavat, uudis- tai korjausrakennuksilta tuleva käsittelemätön puu- ja sahatavara, viilu, pinnoittamattomat kuitulevyt (HDF) ja lämpökäsitelty puu. Materiaali voi sisältää pieniä määriä nauloja, hakasia ja ruuveja yms. metalleja.

1.2 Sekalainen, purku- ja saneerauspuujäte
– Sekalainen puujäte on kemiallisesti käsiteltyä, liimattua tai pinnoitettua puuta tai puutuotteita, joista voidaan valmistaa biopolttoaineita energiatuotantoon ja kierrätysraakaaineita (EoW). Näitä ovat mm. maalatut puutuotteet, vaneri, kaluste- ja lastulevyt, liimaa sisältävät kuitulevyt (HDF), HDF- ja OSB-levyt, puu- tai MDF-listat. Materiaali saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia yms. metalleja.

– Purku- ja saneerauspuujäte, josta voidaan valmistaa kierrätyspolttoainetta energiatuotantoon (sovelletaan jätteenpolttoasetusten normeja). Materiaali on pääsääntöisesti rakennusten purku – ja saneerauskohteista tulevaa kemiallisesti käsiteltyä puuta (ei C, CC, CCA puuta). Materiaali saa sisältää pieniä määriä eristepaperia ja -pahvia sekä puupurua ja -lastua. Materiaali saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia yms. metalleja.

2. LUONNONPUUJÄTE

Lajiteltuja puumateriaaleja, joista voidaan valmistaa mm. biopolttoaineita.

2.1 Risut.
-Risut, oksat, pensaat, rangat, latvukset sekä sekalainen harvennus- ja raivauspuu.

• 2.2 Kannot
-Kannot, juuristot ja tyvipuut.

Materiaali saa sisältää pieniä määriä juuristossa kiinni olevaa puhdasta maa-ainesta.

3. SEKALAINEN RAKENNUSJÄTE

• 3.1 Hyödyntämis- ja kierrätyskelpoinen jäte
-Pääsääntöisesti uudisrakentamisessa syntyvä hyödyntämis- ja kierrätyskelpoista materiaalia sisältävä sekalainen jäte. Hyödyntämiskelpoiseksi katsotaan: puu, muovit (EI PVC), paperi, pahvi/kartonki, muu pakkausmateriaali, metalli.
3.2 Hyödyntämiskelvoton tai vaikeasti hyödynnettävä jäte
-Pääsääntöisesti purku- ja korjausrakentamisesta syntyvä hyödyntämiskelvotonta materiaalia sisältävä sekalainen jäte. Hyödyntämiskelvottomaksi katsotaan: betoni, klinkkeri ja muut kiviainekset, kipsi, eristevillat, PVC-muovit ja -putket, lasi, erikoisvahvistetut pressut ja säkit, patjat, alumiinipintaiset eristepaperit ja -levyt, saniteettikalusteet.

4. PAKKAUS- JA ENERGIAJÄTE

• 4.1 Syntypaikkalajitellut puhtaat pakkausjakeet
-Syntypaikkalajiteltuja materiaaleja, jotka voidaan hyödyntää sellaisenaan uusioraaka-aineiden tuotannossa. Näitä jakeita ovat: kirkkaat muovit (HDPE, LPDE) ja pakkauskartonki.
• 4.2 Syntypaikkalajiteltu energiajae
-Materiaali joka voidaan hyödyntää sellaisenaan energiatuotannon raaka-aineiksi. Materiaali voi sisältää puuta (ei kyllästettyä puuta), muovia (EI PVC –muovit), eristelevy tai -materiaalia (EPS, XPS, PU), kartonkia, pahvia ja paperia sekä tekstiilejä. Materiaalit eivät saa sisältää ruokajätettä tai muuta vastaavaa biojätettä.

5. BETONIJÄTE

Betonijäte saa sisältää betoniteräksiä, jotka ovat korkeintaan betonijakeen mittaisia.
Betonijäte ei saa sisältää kiviä eikä louheita, epäpuhtauksia tai muuta rakennusjätettä.

• 5.1 Puhdas, palakoko alle 1 m
• 5.2 Puhdas, palakoko 1 – 3 m
• 5.3 Sekalainen, palakoko 0 – 3 m

Sekalainen betonijäte saa sisältää tiiltä max. 10 % painosta.

6. SYNTYPAIKKALAJITELLUT JAKEET

• 6.1 Mineraalivilla
-Erilliskerätty lasi- ja kivivilla. Näitä ovat mm. mineraalivillamatto, mineraalivillalevyt, muotoon puristetut villaeristeet sekä puhallusvilla. Materiaali saa sisältää pieniä määriä puuta tai bitumikatetta.
• 6.2 Kipsilevy
-Erilliskerättyä kipsijätettä kuten kipsilevyt ja kipsiharkot. Materiaali saa sisältää pieniä määriä muovia, puuta sekä eristysmateriaaleja.
• 6.3 Bitumikate
-Erilliskerätty kierrätykseen kelpaava bitumikate. Purkubitumi saa sisältää nauloja sekä vähäisiä määriä bitumissa kiinni olevia eristemateriaaleja

7. KIELLETYT JÄTTEET VASTAANOTETTAVISSA JÄTEKUORMISSA

Vastaanotettava rakennusjäte (kts. kohdat 1-5) ei saa sisältää vaarallisia jätejakeita. Vaarallisia jätteitä ovat mm. maalit, liimat, lakat, liuottimet, asbesti, öljyt, loisteputket,
kyllästetty puu, akut sekä painepakkaukset ja -säiliöt. Rakennusjäte ei myöskään saa sisältää autonrenkaita, eikä sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Mikäli vastaanotetussa rakennusjätekuormassa havaitaan yllä mainittuja kiellettyjä jakeita, toimitamme ne jatkokäsittelylaitokseen, jonka ympäristöluvassa ko. materiaalien käsittely on sallittu. Näistä toimenpiteistä perimme ylimääräisen jätejaekohtaisen käsittelymaksun.

© 2024 Vaihtolavapalvelut
webDesign: Mekanismi »
    0
    Ostoskori
    Ostoskorisi on tyhjä
      Laske toimituskulut